center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 11.4.1 (11.4.6068) 17.08.2016

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Handel
 2. Moduł: Kasa
 3. Moduł: Księgowość

enova365 multi

  Interfejs przeglądarkowy

  1. Moduł: Systemowe

  enova365 standard

  Moduł: Handel

  Nowa funkcjonalność

  Poprawione funkcje

  Moduł: Kasa

  Poprawione funkcje

  Moduł: Księgowość

  Nowa funkcjonalność

  Zmiana funkcjonalności

  Poprawione funkcje

  enova365 multi

  Interfejs przeglądarkowy

  Moduł: Systemowe

  Poprawione funkcje  Ulotka - opis zmian:
  do wersji 11.4 (11.4.6025) 30.06.2016

  Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

  Spis treści

  enova365 standard

  1. Moduł: Systemowe
  2. Moduł: BI
  3. Moduł: CRM
  4. Moduł: DMS
  5. Moduł: Handel
  6. Moduł: Kadry Płace
  7. Moduł: Kasa
  8. Moduł: Księgowość
  9. Moduł: Księga Inwentarzowa
  10. Moduł: Workflow

  enova365 multi

   Interfejs przeglądarkowy

   1. Moduł: Systemowe
   2. Moduł: Handel
   3. Moduł: Kadry Płace
   4. Moduł: Pulpity HR
   5. Moduł: Workflow

   Wersja platynowa

    enova365 standard

    1. Moduł: Kadry Płace
    2. Moduł: Workflow

    enova365 multi

    1. Moduł: Workflow

    enova365 standard

    Moduł: Systemowe

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Moduł: BI

    Nowa funkcjonalność

    Poprawione funkcje

    Moduł: CRM

    Poprawione funkcje

    Moduł: DMS

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Moduł: Handel

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Wydruki

    Dodatki

    Moduł: Kadry Płace

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Wydruki

    Moduł: Kasa

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Wydruki

    Dodatki

    Moduł: Księgowość

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Wydruki

    Dodatki

    Moduł: Księga Inwentarzowa

    Poprawione funkcje

    Moduł: Workflow

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Dodatki

    enova365 multi

    Interfejs przeglądarkowy

    Moduł: Systemowe

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Moduł: Handel

    Poprawione funkcje

    Dodatki

    Moduł: Kadry Płace

    Wydruki

    Moduł: Pulpity HR

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    Dodatki

    Moduł: Workflow

    Poprawione funkcje

    Wersja platynowa

    enova365 standard

    Moduł: Kadry Płace

    Zmiana funkcjonalności

    Wydruki

    Moduł: Workflow

    Nowa funkcjonalność

    Zmiana funkcjonalności

    Poprawione funkcje

    enova365 multi

    Interfejs przeglądarkowy

    Moduł: Workflow

    Zmiana funkcjonalności