center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 15.0.1 (15.0.6886) 08.11.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Handel
  2. Moduł: Kadry Płace
  3. Moduł: Kasa

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

Moduł: Kadry Płace

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Kasa

Zmiana funkcjonalności

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Moduł: DMS

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Moduł: RODO

Zmiana funkcjonalności

Moduł: Serwis

Zmiana funkcjonalności

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

Poprawione funkcje

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Moduł: Pulpit Klienta BR

Nowa funkcjonalność

Poprawione funkcje

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Nowa funkcjonalność

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje