center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 15.4.1 (15.4.7033) z dnia 04.04.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Kadry Płace
 3. Moduł: Księgowość

enova365 multi

  Interfejs przeglądarkowy

  1. Moduł: Pulpity HR

  enova365 standard

  Moduł: Systemowe

  Poprawione funkcje

  Moduł: Kadry Płace

  Poprawione funkcje

  Moduł: Księgowość

  Nowa funkcjonalność

  Zmiana funkcjonalności

  Wydruki

  enova365 multi

  Interfejs przeglądarkowy

  Moduł: Pulpity HR

  Poprawione funkcje

  enova365 standard

  Moduł: Kadry Płace

  Nowa funkcjonalność

  Poprawione funkcje

  Wydruki

  Moduł: Księgowość

  Nowa funkcjonalność

  Zmiana funkcjonalności

  Poprawione funkcje

  Wydruki

  Moduł: Workflow

  Nowa funkcjonalność

  enova365 multi

  Interfejs przeglądarkowy

  Moduł: Systemowe

  Poprawione funkcje

  Moduł: Handel

  Poprawione funkcje

  Moduł: Pulpity HR

  Nowa funkcjonalność

  Interfejs mobilny

  Moduł: Systemowe

  Poprawione funkcje

  Wersja platynowa

  enova365 standard

  Moduł: Workflow

  Nowa funkcjonalność