center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 1905.0.1 z dnia 16.05.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Systemowe
  2. Moduł: Handel
  3. Moduł: Kadry Płace
  4. Moduł: Kasa
  5. Moduł: Księgowość

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

Moduł: Handel

Zmiana funkcjonalności

Moduł: Kadry Płace

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Kasa

Dodatki

Moduł: Księgowość

Zmiana funkcjonalności

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Dodatki

Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

Moduł: DMS

Nowa funkcjonalność

Moduł: Handel

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Dodatki

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Kasa

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Księga Inwentarzowa

Poprawione funkcje

Wydruki

Moduł: Licencje

Nowa funkcjonalność

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Zmiana funkcjonalności

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Pulpit Klienta BR

Nowa funkcjonalność

Interfejs mobilny

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Kadry Płace

Wydruki

Moduł: Kasa

Wydruki

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność