center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 1907.0.0 z dnia 23.07.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Handel
  2. Moduł: Kadry Płace
  3. Moduł: Księgowość
  4. Moduł: Workflow

Moduł: Handel

Zmiana funkcjonalności

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

Wydruki

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

Moduł: Workflow

Poprawione funkcje