center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 1910.1.1 z dnia 25.10.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Księgowość

enova365 standard

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Informacja techniczna

Moduł: Business Intelligence

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: CRM

Funkcjonalności

Dodatki

Moduł: Handel

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Dodatki

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Moduł: Praca na wielu bazach

Funkcjonalności

Moduł: Produkcja

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Workflow

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Dodatki

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Pulpit kontrahenta

Funkcjonalności

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Workflow

Funkcjonalności