center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 1910.1.2 z dnia 06.11.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Systemowe
  2. Moduł: CRM
  3. Moduł: Handel
  4. Moduł: Kadry i Płace
  5. Moduł: Kasa
  6. Moduł: Księgowość

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

Moduł: Handel

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Dodatki

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

enova365 standard

Moduł: Workflow

Funkcjonalności