center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 1910.1.4 z dnia 26.11.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Kadry i Płace
  2. Moduł: Kasa
  3. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Poprawione funkcje

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

Moduł: Księgowość

Wydruki

Ulotka - opis zmian:
do wersji 1910.1.3 z dnia 15.11.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Kadry i Płace
  2. Moduł: Kasa
  3. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Poprawione funkcje

Wydruki

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje