center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 2002.0.0 z dnia 06.02.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Systemowe
  2. Moduł: Handel
  3. Moduł: Kadry i Płace
  4. Moduł: Kasa
  5. Moduł: Księgowość
  6. Moduł: Produkcja

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

  1. Moduł: Systemowe

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Funkcjonalności

Moduł: Handel

Funkcjonalności

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Dodatki

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Produkcja

Funkcjonalności

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Funkcjonalności