center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 2003.0.0 z dnia 17.03.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Systemowe
  2. Moduł: CRM
  3. Moduł: Handel
  4. Moduł: Kadry i Płace
  5. Moduł: Kasa
  6. Moduł: Księgowość

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

  1. Moduł: CRM
  2. Moduł: Pulpity HR

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

Moduł: CRM

Funkcjonalności

Moduł: Handel

Funkcjonalności

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Dodatki

Moduł: Kasa

Dodatki

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Dodatki

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: CRM

Funkcjonalności

Moduł: Pulpity HR

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki