center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Kadry i Płace
  2. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności